Облачно решение за управление на достъпа и контрол на работното време

Подробна информация

Технически характеристики

 • Настройки и четене на справки чрез браузъра
 • Поддръжка до 16 контролера към един конвертор Z397 Web
 • Управление и контрол от всяка една точка на света, мобилни клиенти (iPad, iPhone, Android)
 • Защитена връзка
 • Възможност за централизирано управление на няколко обекта независимо от тяхното разположение
 • Услугата е безплатен при неголямо количество контролери
 • Минимален разход за оборудване
 • Денонощно събиране на информация от контролерите
 • Протокол на работа – http – не се изискват допълнителни настройки за proxy и firewall

Приложени:

Системата за контрол на трудовата дисциплина GuardSaaS е предназначена за отчет на времето на пристигане, заминаване и преместване на служителите в течението на работния ден. Освен това, системата осигурява контрол на преминаването през вратите, на които са монтирани контролери с брави. Системата работи като „Облачна“ услуга в Интернет и позволява да се мине без компютър, на който да е инсталирана Система за Контрол и Управление на Достъпа.
Това се осигурява по следния начин, на всеки служител се дават идентификационни RFID карти или ключодържатели (идентификатори). За вход във вътрешността или изход от помещението, всеки служител е длъжен да поднесе идентификатора към четеца, контролерът получава кода на картата и дава команда за разблокиране на бравата на вратата, ако е инсталиран. По такъв начин, се регистрира времето и посоката на преминаване на служителя.

Системата GuardSaaS позволява:


 • Обслужване през Интернет на няколко обекта (с помощта на Z397 Web)
 • съставяне на месечни, седмични и денонощни отчети за продължителността на фактическото местонахождение на работа
  на служителите
 • идентифициране на нарушения на трудовата дисциплина
 • да се изобразява чрез графика, преместването на служителя по време на работния ден
 • оперативно да се изобразява изменението в местоположението на служителя
 • блокиране картите на служител за зададен период, например, при неговото излизане в отпуск
 • с помощта на система от изскачащи прозорци информира за преместването на служителите

Услугата е достъпна от следващия линк: http://www.GuardSaaS.com.


Услугата GuardSaas поддържа следното оборудване:


 1. Всяко едно устройство, чрез което е възможно да се осъществи връзка към Интернет с браузър
 2. конвертор Z-397 Web. Осигурява връзка на контролерите с услугата
 3. мрежов контролер Guard-Net
 4. мрежов контролер Z-5R Net ( Z-5R Net 8000 )
 5. мрежов контролер/четец Matrix-II Net
 6. бутон за изход
 7. четци
 8. турникет или бариера
 9. брава
Z-397IP WEB
Яндекс.Метрика