Облачно решение за управление на достъпа и контрол на работното време

Обща информация за GuardSaaS

Облачно решение за управление на достъпа и контрол на работното време
 

Ръководство на потребителя на GuardSaaS
 
Преимущества:

 • Не е необходим отделен сървър
  Настройка може да се извърши от всеки един компютър и не се изисква
  специална квалификация
 • Платформена независимост
  управление и контрол от всяка точки на света, мобилни клиенти (iPad,
  iPhone, Android)
 • Офлайн работа на системата
  Интернет връзка е необходима само при промяна на настройките и четене на
  справки
 • Пълна сигурност
  Криптиране на връзката, автоматично архивиране
 • Централизирано управление
  Възможност за централизирано управление на няколко обекта независимо от
  тяхното  разположение
 • Ниска цена на притежание
  Безплатно ползване при неголямо количество контролери. Минимални разходи
  за оборудване
 • Денонощно събиране на информация от контролерите
  Протокол на работа – http – не се изискват допълнителни настройки за
  proxy и firewall
 • SMS уведомления при
  • Взлом
  • Загуба на връзка с оборудването
  • Опит за несанкционирано преминаване
  • Преминаване на определен човек
  • Изтичане на платения период на работа
 • Ежедневни справки по e-mail
  • Закъснения и ранни заминавания
  • Продължително отсъствие от работното място
  • График за отчет на работното време
Яндекс.Метрика