Облачно решение за управление на достъпа и контрол на работното време

С какво да започнем?

Първо, трябва да придобиете оборудването.

Към настоящия момент системата GuardSaaS работи работи само с оборудването на компания Iron Logic. Обърнете се към най-близкия представител на компанията и изяснете, какво оборудване е необходимо да се придобие и получете препоръки по инсталацията на оборудването за Вашия обект. Голямо количество информация за оборудването на системи за контрол на достъпа ще намерите на уеб сайта: http://ironlogic.bg/documentation/.

За управление на системата и свързването ѝ с облачната услуга GuardSaaS е необходим като минимум един специален конвертор Z397-Web.

Той се използва вместо стандартния IP конвертор Z397IP или USB конвертор от серия Z397.

Съществуват определени ограничения в конфигурацията на оборудването при използването на GuardSaaS:

  • към един конвертор могат бъдат свързани не повече от 16 контролера

  • в системата е възможно да има не повече от 2000 карти (ограничение на паметта на контролерите Matrix II Net и Z-5R Net)

Ние препоръчваме използването GuardSaaS в конфигурации:

  • до 16 конвертора в система

  • до 16 контролера на 1 конвертор

  • до 1000 служителя

  • до 2000 карти

Второ, регистрирайте се на сайта на GuardSaas

За регистрация е необходимо да имате действаща електронна пощенска кутия. Последвайте линка http://app.guardsaas.com/register/ и въведете:

  • Вашето име или названието на организацията

  • e-mail адрес

  • парола

Прочетете правилата (условията за ползване) и поставете отметка в полето “Прочетох”. После натиснете бутона“Регистрация”.

Системата ще приеме данните и ще изпрати e-mail на посочения от Вас адрес. За да продължите с регистрацията е необходимо да получите това писмо и да преминете по връзката, която се съдържа в него.

С това регистрацията е завършена. Запомнете или запишете Вашият логин (e-mail) и парола.

Запомнете връзката http://app.guardsaas.com за последващо влизане в системата.


Трето, свържете оборудването към услугата GuardSaaS

Отидете в раздел “Оборудване” и натиснете бутона “Добавяне на нов конвертор”.

За да може услугата да се свърже с Вашия конвертор, Вие трябва да въведете неговия сериен номер, който ще намерите на корпуса на конвертора.

Освен това, за работа с конвертора е необходимо да въведете парола. Първоначалната парола се намира в доставяния комплект на оборудването. Впоследствие, от съображения за сигурност, следва да я смените.

След въвеждането на тези данни, натиснете бутона “Регистрация”. Ако въведените данни са верни и конвертора е правилно свързан към Интернет, след не много дълъг период от време той ще се появи в списъка с конверторите.

При натискането на бутона “Детайли”, може да се види подробна информация за конвертора, а също така да се въведе неговото описание, което ще улесни управлението на системата.

Ако оборудването е свързано правилно, конверторът автоматично открива свързаните контролери и те се появяват в списъка с контролерите. По подразбиране контролерът се намира в неактивно състояние. За активиране е необходимо да се натисне върху бутона “Детайли” на конвертора и после да се натисне бутонът “Свържи” в раздела за параметри на контролера.

Ако не са възникнали грешки, цветът на индикаторите на контролерите и конвертора се сменя на зелен, което означава, че Вие можете да започнете да използвате системата.
Яндекс.Метрика