Cloud solution for access control and monitoring of the work time
Nie potrzebujesz serwera i administratora systemu

Ustawienie to może być wykonane z dowolnego komputera i nie wymaga szczególnych umiejętności

Niezależność od platformy

Utrzymanie i kontrolę z dowolnego miejsca za pomocą przeglądarki i platformy (Mac, PC, iPad, iPhone, Android)

Działanie systemu nieaktywny

Wymagane jest połączenie z Internetem podczas zmiany ustawień lub generowania raportów

Pełne bezpieczeństwo

Szyfrowane połączenie. Automatyczne tworzenie kopii zapasowych.

Kontrola scentralizowana

Scentralizowane zarządzanie wieloma obiektami niezależnie od ich lokalizacji.

Niskie koszty eksploatacji

Bezpłatnie korzystać z niewielką ilością kontrolerów.
Minimalny koszt sprzętu.

24h zbieranie informacji od kontrolerów

Protokół połączenia http nie wymaga Nastawy uzupełniające proxy i firewall

Powiadomienia SMS dla

- Naruszenie bezpieczeństwa
- Brak połączenia
- Próba wejścia na nielegalnym
- Itp.

Codzienne raporty e-mail

- Opóźnienia
- Na początku wypłaty
- Długa nieobecność w miejscu pracy
- Itp.

Яндекс.Метрика